Adresgegevens

 

BESTUUR

dhr Karst Kuipers, voorzitter,   telefoon 0591-362052

mw. Daphne Kuipers-van Duijn, secretaris,  telefoon 0625250179

dhr Joop Dekker, penningmeester telefoon 0524-763904

 

BANKGIRO: NL96 RABO 0377 1061 00  t.n.v. Muziekvereniging BOM

REPETITIELOKAAL: het Dorpshuis de Spil, Eswegje 3 in Zweeloo