Historie


In 2009 verscheen de jubileumuitgave ‘B.O.M. 100 jaar’. Aan deze publicatie zijn de volgende gegevens ontleend.Vaandel

Muziekvereniging B.O.M. (Blaas Op Maat) is opgericht in 1909 met een bestuur bestaande uit onder meer de directeur van de zuivelfabriek, een dominee en meester Bennink. Het fanfare-orkest bestond toen uit  13 leden. Op de foto uit die tijd staan 1 bassist, 1 trombonist, 4 bariton/euphonium-spelers, 2 klarinettisten en 4 trompettisten/bugelisten.

BOM oprichters 1909 B.O.M. Blaasorkest1909

De naam BOM is bedacht door meester Bennink. Behalve als mars-formatie, trad de muziekvereniging ook naar voren als zitorkest. In het begin was BOM ook actief als dansorkest. De sociale functie van de BOM in het begin van de 20e eeuw blijkt vooral ook uit de muzikale bezoeken aan zieke dorpsgenoten op de zondagmiddag waar dan psalmen en gezangen werden gespeeld.

De periode van meer dan 100 jaar was niet ononderbroken. In de periode 1914-18 was er geen repetitie vanwege de dienstplicht van een groot deel van de muzikanten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het muziekleven stil omdat BOM zich niet wilde aansluiten bij de Kultuurkamer.

Na de oorlog werden nieuwe instrumenten aangeschaft, als opbrengst van renteloze aandelen die bij de bevolking waren uitgezet.  In 1946 ging de fanfare voor het eerst op concours en wel per vrachtwagen. Begin jaren ’50 werd de muziekkoepel in het Openluchttheater in Aalden in gebruik genomen. In diezelfde tijd werd ook een drum- en trompetterkorps gestart. Ten bate van nieuwe uniformen voor de drumband is in 1956 lompen en oud-papier opgehaald.  In 1959 werd het mannenbolwerk dat BOM tot dan toe was doorbroken door de komst van Lammie Holman, dochter van de dirigent, die vanaf toen de saxofoon voor haar rekening nam.

Pas in 1962 waren er nieuwe uniformen voor het hele korps. Muzikaal gezien was 1957 een heel succesvol jaar toen BOM de eerste prijs won op een concours en promoveerde naar de vaandelafdeling. Tot 1965 nam de fanfare regelmatig deel aan concoursen. Een belangrijke toevoeging voor de straatoptredens was het Majorettekorps van de BOM dat rond 1970 werd opgericht en dat tot 1986 heeft bestaan.

Jaren negentig waren een bloeitijd voor de vereniging. BOM telde toen meer dan 50 leden en nog eens 19 jeugdleden. De fanfare werd in die tijd uitgebreid met een boerenkapel die met veel succes optrad bij bruiloften en partijen. Het ledental heeft in al die jaren gefluctueerd van 13 in het begin tot 53 in de jaren 80 (incl drumband en majorettes). In de 21e eeuw is het aantal gestabiliseerd rond de 30. Gelukkig zijn daarin alle leeftijdsgroepen nog steeds vertegenwoordigd van 14 tot ruim 70 jaar.

In de loop van de jaren hebben verschillende dirigenten op de bok gestaan voor de BOM van directeur Bleidestein bij de oprichting tot Gert Webbink nu. Het grootste stempel op de ontwikkeling van BOM heeft ongetwijfeld dirigent Albert Holman gedrukt. Hij leidde de fanfare ruim 40 jaar en bracht de kwaliteit op vaandel-niveau.